ÜYE GİRİŞİ
:
:

SRC5 (ADR) Tehlikeli Madde Taşıma Belgesi

SRC5 (ADR) Tehlikeli Madde Taşıma Belgesi

SRC 5 (ADR) "TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI" BELGESİ

KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR !

TEL: 0.(352) 222 00 80

GSM : 0.(532) 496 18 09

 Kayseri'de ilk ve tek "SRC5 (ADR) Tehlikeli Madde Taşımacılığı " belgesi eğitimi;

Mesut Uçan Öel Eğitim Kurumları Farkıyla Kayseri de!

ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

SRC 5 (TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI  SÜRÜCÜ)

 MESLEKİ YETERLİLİK SINAV

DUYURUSU

 

    Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde,

 

1-  Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezlerinden, Mesleki Yeterlilik Eğitimi

     Tamamlama Belgesi alarak  SRC5 sınavına girme hakkı kazananlar için, 2013 yılı Mesleki

     Yeterlilik Sınav takviminde belirlenen dört (4) sınava ilaveten aşağıda belirtilen tarihlerde

     Ankara ve İstanbul/Anadolu yakasında olmak üzere iki (2) sınav daha yapılacaktır.

 

Bu iki sınava ait sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

 

2013 YILI SRC5 MESLEKİ YETERLİLİK SINAV TARİHLERİ

SINAV TARİHİ

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ

27 OCAK 2013

02 OCAK 2013

11 OCAK 2013

28 TEMMUZ 2013

01 TEMMUZ 2013

11 TEMMUZ 2013

 

 

1)      27 OCAK 2013 TARİHLİ SRC5 MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İÇİN,

 

Mesleki Yeterlilik Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim   merkezleri tarafından 04 Ocak  2013 günü saat  21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılan ve müracaat tarihleri içerisinde Bakanlığımıza bildirilenler 27 Ocak  2013 tarihinde yapılacak sınava müracaat edebilecektir.

 

27 Ocak 2013 tarihinde yapılacak SRC5 Mesleki Yeterlilik Sınavına müracaatta bulunan kişiler 60 TL sınav ücretini en geç 18 Ocak 2013  tarihinde mesai saati sonuna kadar yatırmak zorundadırlar.

 

 

2)      28 TEMMUZ 2013 TARİHLİ SRC5 MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İÇİN,

 

Mesleki Yeterlilik Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim   merkezleri tarafından  05 Temmuz  2013 günü saat  21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılan ve müracaat tarihleri içerisinde Bakanlığımıza bildirilenler 28 Temmuz  2013 tarihinde yapılacak sınava müracaat edebilecektir.

 

28 Temmuz 2013 tarihinde yapılacak SRC5 Mesleki Yeterlilik Sınavına müracaatta bulunan kişiler 60 TL sınav ücretini en geç 19 Temmuz 2013  tarihinde mesai saati sonuna kadar yatırmak zorundadırlar.

 

NOT:   Bakanlık gerektiğinde sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.

 

 

 

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi Alarak Sınava Girme Hakkı Kazananlar Aşağıda Belirtilen Şekilde Sınav Müracaatında Bulunacaklardır.

1)      Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezlerinden eğitim almış ve Bakanlığımızca eğitimi onaylanmış kişiler kendi (e-devlet) şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü hizmetlerinden Sınav Başvuru hizmetini kullanarak veya mesleki yeterlilik eğitimini aldıkları eğitim merkezlerinin yetkilisine ait (e-devlet) şifresi ile en son altı ay önce çekilmiş (yüz hatlarının tamamı gözükecek şekilde ve renkli)  resimleri  taranarak kamu.turkiye.gov.tr adresinden müracaatta bulunabilirler. Kendilerine ait resimleri taranmamış olan adaylar sınava alınmayacak olup, sınava alınmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır. 

Sınav başvuru başlangıç tarihinden önce Bakanlığımız evrak kaydına giren kursiyerlerin resim düzeltme talepleri işleme alınacak olup, sınav başvuru tarihinden  sonra yapılan resim düzeltme talepleri bir sonraki sınav için dikkate alınacaktır.

2)      Eğitim kurumunun kapatılmış olması halinde sınav başvurusu yapacak kişi kendi şifresi veya herhangi bir eğitim kurumu aracılığıyla müracaat edebileceklerdir.

3)      Sınav ücreti, T.C. kimlik numarası belirtilerek  Karayolu Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi adına Halk Bankası nezdindeki SRC, ODY, ÜDY Sınav Hesabına yatırılacaktır. Havale veya EFT yapılmamalıdır.

4)      Sınav müracaatında bulunmuş ancak sınav ücretini yatırmayanlar adına sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek ve bu kişiler sınava kabul edilmeyeceklerdir.

5)      Adaylar, sınav giriş belgelerini  http://www.turkiye.gov.tr  adresinden e-devlet şifreleri ile veya sertifikalarını aldıkları eğitim kurumları aracılığıyla http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden temin edebilirler. Adaylara ayrıca posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadır. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler sınava giremezler.

6)       Posta ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

7)      Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

 

 

 

NOT:Tehlikeli Mal Taşımacılığı konusundaki tüm bilgi, belge talepleri ile ilgili müracaatların

          Bakanlığımız “Tehlikeli Mal  ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü”ne

          yapılması gerekmektedir. 

 

 

  SRC 5 (ADR) "TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI" GEREKLİ BİLGİLER;

Yanıcı, yakıcı ve tehlikeli atıklar gibi tehlikeli maddelerin uluslar arası taşımasını
yapan sürücülerin ADR sertifikasına sahip olmaları gerekir.
Tehlikeli maddeler fiziksel ve kimyasal yapı ve nitelikleri bakımından aşağıdaki çeşitlere ayrılırlar:

 
- Patlayıcı maddeler
- Parlayıcı maddeler,
- Yanıcı maddeler,
- Yakıcı maddeler,
- Kendi kendine yanan veya kolayca ateş alan maddeler,
- Zehirli maddeler,
- Radyoaktif maddeler,

TEHLİKELİ MADDE SINIFLARI VE ÖZELLİKLERİ;

Tehlikeli Maddeler fiziksel, kimyasal ve yapı özelliklerine (katı, sıvı, viskosite veya gaz özelliğine göre) ve o maddeden neden olabileceği tehlikelere göre sınıflandırılmaktadır. 
Buna göre ana (9) ve alt sınıflarla birlikte toplam 13 tehlike madde sınıfı bulunmaktadır

Tehlikeli Madde Sınıfları:

Sınıf / Sınıfın Tanımlanması; 
1 Patlayıcı Madde ve Nesneler
2 Gazlar
3 Yanıcı Sıvı Maddeler
4.1 Yanıcı Katı Maddeler
4.2 Kendi Kendine Yanan Maddeler
4.3 Su ile temas halinde tehlikeli gazlar çıkaran maddeler
5.1 Yakıcı (oksitleyici) Maddeler
5.2 Organik Peroksitler
6.1 Zehirli Maddeler
6.2 Bulaşıcı Maddeler
7 Radyoaktif Maddeler
8 Aşındırıcı/ Asidik Maddeler
9 Farklı Tehlikeleri olan Madde ve Nesneler

TEHLİKELİ MADDELER; YÜKLENMESİ, TAŞINMASI, BOŞALTILMASI:

Tehlikeli maddelerin yüklenmesi, boşaltılması ve taşınmaları sırasında trafik güvenliğini sağlamak üzere bunları taşıtan ve taşıyanların aşağıdaki usul ve şartlara uymaları zorunludur.

- Taşınan maddeler, niteliklerine göre tehlikesizce taşınmaları için gerekli şekilde ambalâjlanmalıdır.
- Radyoaktif maddelerin yüklenmesi, boşaltılması ve taşınabilmesi için ayrıca Atom Enerjisi Komisyonundan izin alınması mecburidir.
- Elektrik donatımları kısa devre, kontak yapmayacak ve kıvılcım meydana getirmeyecek şekilde düzenlenmiş ve izole edilmiş olacaktır.
- Sürücünün kolayca kullanabileceği yerde iki yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.
- Park etme durumunda araç sürücüsü veya bir başkası tarafından devamlı gözetlenecektir.
- Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında tehlikeli madde taşıyan araç diğer araçlarla arasında en az 50 metre mesafe bırakarak seyir edecektir. Duraklamalarda bu mesafe 20 metreden az olmayacaktır.
- Yükleme ve boşaltma sırasında motor çalışır durumda olmayacaktır.
- Tehlikeli madde taşıyan araçlar yerleşim yerlerinde en çok 25 km. yerleşim yerleri dışında en çok 50 km hızla seyredebilir.
- Tehlikeli maddelerin yüklenmesi, boşaltılması ve taşınmaları sırasında trafik güvenliğini sağlamak üzere bunları taşıtan ve taşıyanların aşağıdaki usul ve şartlara uymaları zorunludur.
- Taşınan maddeler, niteliklerine göre tehlikesizce taşınmaları için gerekli şekilde ambalajlanmalıdır.
- Ambalajlarının bozulmaması, patlayıcı madde bulunan kapların sarsılmaması, yüksekten düşürülmemesi, yuvarlanmaması, kaymaması ve sürüklenmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
- Tehlike yaratacak derecede ambalajı bozulan ve zedelenen tehlikeli maddeler yüklenmemeli, böyle bir durumda, ayıklama yapılarak gerekli tedbirler alınmadan yola devam edilmemelidir.
- Patlayıcı, yanıcı ve yakıcı olanlarla kolayca ve kendi kendine ateş alan maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında, bulundukları yere 30 metre mesafe içinde sigara ve benzerleri içilmeyecek, kibrit, çakmak, aydınlatma cihazı ve benzeri gibi alev ve kıvılcım çıkaran aletler kullanılmayacak, araçların içinde 6 voltu geçmeyen pilli fener dışındaki aydınlatma cihazları ile girilmeyecektir.

TEHLİKELİ ATIKLAR:


Bu atıkların tanımlanması ve sınıflandırılmasında henüz bir kesinliğe ulaşılamamıştır. Bu konudaki ulusal ve uluslar arası çalışmalar sürmektedir. Burada tanımlandığı kadarı ile tehlikeli atıkların neler olduğunu değinilecektir.
- Tehlikeli atıkları;
- Patlayıcı, parlayıcı sıvılar,
- Patlayıcılar sınıfının dışında taşınmaları sırasında karşılaşılacak koşullarda kolayca tutuşabilen katılar,
- Kendiliğinden yanmaya geçen katılar,
- Suyla teması halinde parlayan gaz maddeler,
- Oksitleyici maddeler,
- Organik peroksitler,
- Korozif (aşındırıcı) maddeler,
- Hava ve su ile temasında toksin gaz bırakan maddeler,
- Zehirli Maddeler,
- Bunlardan bir veya birkaçını içeren atıklar olarak tanımlayabiliriz.
- Tehlikeli atıkları Radyoaktif ve kimyasal olmak üzere iki başlıkta ele almak mümkündür.

TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇTA BULUNMASI GEREKENLER:


- 2 ikaz tabelası
- 2 Yangın söndürücü (2 kg,6kg)
- 2 Uyarı işaretleri
- 1 El feneri
- 1 Fosforlu Yelek
- Gaz Maskesi
- En az 1 takoz her araç için
- Kaza Talimatnamesinde yazılı olan yük güvenliği donanımları
- Taşıma evrakları

Paketleme Grubu; maddenin tehlikesi hakkında bilgi verir ve paketlenirken mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.
Buna göre;
Paketleme Grubu I- Yüksek Tehlikeli !!!
Paketleme Grubu II- Orta Tehlikeli/ Tehlikeli!!
Paketleme Grubu III- Az tehlikeli !
anlamına gelmektedir.


TAŞIMA EVRAKLARI:

Tehlikeli yük nakliyelerinde daima bir nakliye evrakı gerekmektedir. Evrakların içeriği yükler, kaza talimatnamesi ile uyumlu olmalı. ADR kurallarına göre tehlikeli madde taşıyan bir araçta bulunması gerekli evraklar listesi tabloda verilmiştir.

Tablo 16: Taşıma Evrakları Listesi
Belgeler Ulusal Uluslararası
Taşıma Evrakı CMR, Taşıma İrsaliyesi (ADR 5.4.1.1.1) + +
Kaza /Yazılı Talimatlar(ADR 5.4.3) + +
Uygunluk Belgesi (ADR 9.1.3.1-Sertifiakate of Aproval) + +
ADR Sürücü Belgesi(ADR 8.2.1) + +
Resimli Resmi Kimlik, Ehliyet, Pasaport (ADR 1.10.1.4) + +
ADR Anlaşmasının Kopyası(ADR 8.1.2.1 ve 1.5) + +
Bazı Patlayıcı Maddelerin Taşınmasına Yönelik Yetki Belgesi(ADR 5.4.1.2.1c) + +
Radyoaktif Maddelerin Taşınmasına Yönelik Taşıma İzni(ADR 5.1.5.2.2) + +
Konteynır / Araç Paketleme Sertifikası(İMO Belgesi –ADR -5.4.2- Konteynır ve araçlar için taşımanın deniz yolu ile devam etmesi durumunda + +


KAZA / YAZILI TALİMATLAR (ADR 5.4.3):


Kaza/Yazılı talimatlar ADR‘nin en önemli evraklarından olup, sürücünün bir kaza sırasında nasıl davranması gerektiğini belirtmektedir. Gönderen, kaza talimatnamesinin içeriği bilgilerin doğruluğundan sorumludur.
Tek madde için, grup yükler için, veya sınıfa özel olabilir. Kaza/Yazılı talimatlar sürücünün anlayacağı bir dilde olmak zorundadır. Bunun yanı sıra aşağıdaki dillerde olmak zorundadır:
- Çıkılan ülke
- Geçilecek ülkeler dilinde
- Araç sürücüsünün dilinde
- Varış ülkesi

EVRAKLAR İLE İLGİLİ VE DİĞER SORUMLULUKLAR:


- Yükleyici firma en geç yola çıkmadan önce vermek zorundadır.
- Araç sürücüsü ve yedek sürücüsü yola çıkmadan önce mutlaka okumalıdır.
- Gönderen hazırlamalıdır.
 Tehlikeli madde ile ilgili tüm bilgiler, Taşıyıcı firmaya taşıma başlamadan önce bildirilmelidir.
- Taşıma ile ilgili evraklar sürücü kabininde kolayca bulunacak, görülecek yerde olmalıdır.
- Tehlike anında, tüm önlemler zamanında uygulanmalıdır.
- Taşıyıcı firma; Araç personelin talimatnameyi okuduğundan ve yapılması
- Gerekenleri uygulayabileceğinden emin olmak zorundadır.

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLLARINDA TAŞINMASINDA SORUMLULAR:


-Araç Sürürcüsü -Gönderen
-Taşıyıcı -Alıcı
-Yükleyici -Paketleyici
-Doldurucu -İşletmeci
-Araç Sahibi -Yedek Sürücü

TANKERLERİN AĞIRLIK MERKEZİ:


Toplam Ağırlık Noktası ya da Toplam Ağırlık Merkezi denilmektedir. Her aracın ağırlık merkezi, tipine, modeline ve cinsine bağlı olarak değişmektedir.Tehlikeli madde taşıyan araçların İstanbul Boğazı’ndan geçişleri,Tehlikeli madde taşıyan araçların, İstanbul Boğaz köprüsü’nden geçmeleri yasaktır.Ancak Karayolları 17. Bölge Müdürlüğünün müsaade ettiği bazı tehlikeli maddeler bu köprülerden geçirilebilirler İstanbul Boğaz Köprüsü’nden geçişlerine izin verilmeyen tehlikeli madde taşıyan araçların Avrupa ve Asya’ya geçişleri Türkiye Deniz İşletmeleri Şehir Hatları İşletmesi Müdürlüğü araba vapurları ile taşınırlar.